بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح

به نام خدا و برای خدا

معرفی بنیاد

بنیاد توسعه کارآفرینی اولین مرکز مردمی نهاد و  تشکل غیر دولتی در ایران است که فعالیت خود را با تمرکز بر توسعه نگرش کارآفرینی و نهادینه سازی مهارتهای کارآفرینانه در کودکان و نوجوانان آغاز کرده است.

این بنیاد در راستای دستیابی حداکثری افراد جامعه به مهارتهای مورد نیاز برای مواجهه با چالشها و نیز، سود جستن از فرصتهای قرن حاضر با رویکرد آموزش کارآفرینی به کودکان و نوجوانان به عنوان ابزاری ضروری در زندگی کنونی، به دو دلیل عمده درصدد سرو سامان دادن به فرصت های آموزشی در نظام آموزشی کشور است:

  • دلایل اقتصادی: با توجه به شرایط اقتصادی موجود در جهان که حتی نمی توان تخمین درستی از وضعیت اقتصاد تا آخر هفته داشت، چگونه نسلی تربیت کنیم که قادر باشد جایگاهی در اقتصاد قرن بیست و یک بیابد؟
  • دلایل فرهنگی: مبنا و نحوه آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان چگونه ساماندهی شود تا ایشان بتوانند در عین حفظ هویت فرهنگی خود، بخشی از فرآیند جهانی شدن بوده و قادر باشند صفات فرهنگی، بومی و تاریخی خود را در جامعه انتقال دهند؟

+ادامه…


جام جهانی کارآفرینی دوربان آفریقای جنوبی

دریافت اطلاعات بیشتر

*****************************************
جام جهانی کارآفرینی اوکراین

جهت ورود به سایت کلیک نمایید

2017_World_Cup_logo

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح