درباره ما-about us

به نام خدا و برای خدا

معرفی بنیاد

بنیاد توسعه کارآفرینی اولین مرکز مردمی نهاد و  تشکل غیر دولتی در ایران است که فعالیت خود را با تمرکز بر توسعه نگرش کارآفرینی و نهادینه سازی مهارتهای کارآفرینانه در کودکان و نوجوانان آغاز کرده است.

در قرن بیست و یکم زندگی بشری تحت تأثیر دو جریان بسیار قوی است؛ از سویی تحولات رو به رشد علم و تکنولوژی به گونه ای است که تصویری مبهم از آینده را فراروی فرد ترسیم کرده و همراه شدن با سرعت فزاینده رشد دانش نیازمند داشتن مهارتهایی نو، افزون بر گسترش و ممارست مهارتهای گذشته افراد است و از سوی دیگر، پدیده جهانی شدن، وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و روابط بین المللی جوامع را شکل تازه­ای بخشیده است.

بنیاد توسعه کارآفرینی در راستای دستیابی حداکثری افراد جامعه به مهارتهای مورد نیاز برای مواجهه با چالشها و نیز، سود جستن از فرصتهای قرن حاضر با رویکرد آموزش کارآفرینی به کودکان و نوجوانان به عنوان ابزاری ضروری در زندگی کنونی، به دو دلیل عمده درصدد سرو سامان دادن به فرصت های آموزشی در نظام آموزشی کشور است:

  • دلایل اقتصادی: با توجه به شرایط اقتصادی موجود در جهان که حتی نمی توان تخمین درستی از وضعیت اقتصاد تا آخر هفته داشت، چگونه نسلی تربیت کنیم که قادر باشد جایگاهی در اقتصاد قرن بیست و یک بیابد؟

 

  • دلایل فرهنگی: مبنا و نحوه آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان چگونه ساماندهی شود تا ایشان بتوانند در عین حفظ هویت فرهنگی خود، بخشی از فرآیند جهانی شدن بوده و قادر باشند صفات فرهنگی، بومی و تاریخی خود را در جامعه انتقال دهند؟

بنیاد توسعه کارآفرینی بر این باور است که نظام های ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ می­توانند ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎ، روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﺷﯿﻮه­های متناسبی که بر می­گزینند، ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در پرورش چنین افرادی داشته­باشند. افرادی که در حقیقت، موتور محرکه و فعال هر نظام و تغییرات موجود در آن است به نحوی که افکار و اعمال و باورهای او موجب پیشرفت یا عقب ماندگی کل نظام اجتماعی خواهد شد. یکی از این رویکردها، رویکرد کارآفرینی است. کارآفرینی در بدو پیدایش خود، پیوندی عمیق با دلایل و مسائل اقتصادی داشت، اما اکنون آنچنان توسعه یافته که از منظرهای متفاوتی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، صنعت و تاریخ نیز بدان پرداخته اند؛ تا جایی که می­توان گفت کارآفرینی موتور تحول و توسعه اقتصاد، فرهنگ و جامعه است.

اهداف

  1. تربیت نسلی باانگیزه و دارای کنترل درونی، انتخابگر و مستقل، دارای رشد همه جانبه، با عزت نفس، اقتدارگریز و متعامل با دیگران، مسئولیت پذیر، خودآگاه، توانمند، ریسک پذیر، اخلاق مدار، یادگیرنده مادام العمر، واقع بین و پذیرنده امور غیر قطعی، نو اندیش و نوآور، پاسخگو و امیدوار، جستجوگر، متفکر
  2. آماده سازی کودکان و نوجوانان برای ورود به مسابقات بین المللی همچون مسابقات سیج
  3. آموزش مهارتهای لازم کارآفرینی به کودکان و نوجوانان در دوره های سنی ۳-۱۲ سال و ۱۲- ۱۸ سال
  4. اشاعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در خانواده
  5. ارائه الگوهای مناسب آموزشی و تربیتی با روش یادگیری ترکیبی به مدارس در راستای بهبود کیفیت آموزش با محوریت کارآفرینی
  6. ایجاد فرصت همکاری با نهادهایی مانند موزه ها، کتابخانه ها، نمایشگاه هاو گالریها
  7. ایجاد زمینه برای مشارکت کودکان و نوجوانان در پروژه های مشترک

 

 

 

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح