سند راهبردی-Strategic Plan

اعتقاد بر آن است گام های کوچک امام محکم و استوار

از این رو برای این باور سند راهبردی ذیل را در راستای اهداف کلان بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح تهیه و تدونی نمدوه ایم.

امید که چراغ راهمان باشد.

 

سند راهبردی

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح (E.D.P)

 

 

ویرایش اول-مهر ۱۳۹۴

 

«بسم الله الرحمن الرحیم»

 

سند راهبردی بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح

آنچه در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات در کشور محسوب می­شود عدم اشتغال بوده که به تبع آن عوارض بسیار متعددی همچون اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی را گریبان­گیر کشور خواهد نمود.

ایجاد اشتغال که در نتیجه آن رفع فقر است می­تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بسیاری از معضلات و چالش­های به وجود آمده در بخش­های فوق را نه تنها در شهرها و بخش­های محروم بلکه در کلانشهرها نیز مرتفع نماید.

در این مسیر مهم آنچه به نظر می­رسد آن است که بتوان با استفاده از منابع بومی درصدد اشتغال­زایی برآمد و این مسئله محقق نخواهد شد مگر با ترویج فرهنگ کارآفرینی؛ البته با نگاهی متفاوت و با مخاطب قرار دادن قشری از جامعه که تاکنون مورد توجه فعالان عرصه کارآفرینی نبوده­اند.

نوجوانان به عنوان سرمایه­های آتی هر جامعه محسوب می­شوند که تحول رو به رشد فرهنگی و فکری در این قشر  می­تواند تاثیر خود را در آینده­ای نچندان دور نمایان سازد.

از این رو ما برآنیم تا بتوانیم با عنایت خداوند متعال؛ فرهنگ، علم و انگیزه کارآفرینی را در بین قشر نوجوان جامعه که تاثیرپذیر و تاثیرگذارتر در آینده بوده و سرمایه­های بسیار مهم و راهبردی جامعه محسوب می­شوند؛ ترویج دهیم تا بتوانیم قدمی تاثیر گذار در این بخش برداریم.

“این بنیاد بر این باور است که بزرگ فکر کند، کوچک قدم بردارد و ثابت قدم در اهداف خود باشد به لطف و عنایت حضرت حق تعالی.”

اعتقاد ما این است که اگر بتوانیم فرهنگ کار آفرینی را در بین نوجوانان گسترش بدهیم در آینده­ای نه­چندان دور شاهد اشتغال­زایی و رفع فقر خواهیم بود که نتیجه حاصله از آن را می­توان در موارد ذیل مشاهده نمود:

–         ایجاد درآمدزایی

–         ارتقاء سطح فرهنگی

–         اثرات مثبت اجتماعی از جمله کاهش جرم

–         ارتقاء سطح تحصیلی و آموزشی

–         افزایش بهداشت خصوصی و عمومی

–         ایجاد فضای آرامش و امنیت در مناطقی که به دلیل فقر اقتصادی مبتلا به جرایم ضد امنیتی می­شوند.

از این رو است که تحقق موارد فوق الاشاره در قالب اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش­بینی، طراحی، تهیه و تنظیم کرده و براساس آن برنامه­ای اجرایی برای خود مشخص و مدون نمودیم.

از این رو تحقق چشم­انداز مورد اشاره می­تواند با تدوین یک سند راهبردی دقیق حاصل گردد. به همین جهت برنامه راهبردی ذیل را براساس باورها و واقعیت­های موجود تدوین و نقشه راهی برای خود ایجاد نموده­ایم.

لازم به ذکر است این سند جهت تحقق اهداف اولیه با طراحی یک چشم­انداز سه ساله طراحی و تدوین شده است و این موضوع مغایرتی با افزایش یا تغییر رویکرد بنیاد در سنوات آتی نخواهد داشت. از این رو به نظر می­رسد پس از رسیدن به چشم­انداز تا پایان سال ۱۳۹۷؛ ورود به مراحل جدید که در سند به آن اشاره شده است اجرایی و دور از دسترس و خارج از توان نخواهد بود.

 

چشم انداز

ترویج فرهنگ کار آفرینی در بین نوجوانان ایران

 

بیانیه ماموریت

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح(E.D.P) بر این باور است که می­توان با ترویج فرهنگ و دانش کارآفرینی به قشر نوجوان بخش عمده­ای از مشکل اشتغال­زایی در دهه­های آتی ایران اسلامی را برطرف نمود. ما بر این باوریم که کارآفرین نمودن نوجوانان می­تواند با ایجاد اشتغال­زایی و درآمدزایی اثرات و فواید بسیار مهم و تاثیرگذاری را برای کشور به­همراه داشته باشد.

 

اهداف کلان

ترویج و توسعه فرهنگ، علم و انگیزه کارآفرینی در قشر نوجوانان با هدف اشتغال­زایی و کاهش فقر

 

توجه:

۱- جهت تحقق هدف فوق و با توجه به اینکه حصول آن در یک برنامه مقدور نمی­باشد؛ لذا هدف فوق را در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف نمودیم.

۲- در این سند که اقدام اول این بنیاد محسوب می­شود ابتدا مدارس خاص که امکان الگو پذیری از این روش را در سیستم آموزشی خود لحاظ نموده­اند مد نظر قرار گرفته شده است و در گام­های آتی تمامی مدارس می­توانند از این الگو بهره­برداری نمایند.

 

گام اول

۱- هدف کوتاه مدت:

ترویج فرهنگ کار آفرینی در بین  برخی از مدارس استان­های تهران، البرز و قزوین

 

 

 

راهبردها:

الف. انتقال مفاهیم

ب‌.    بررسی و بازخوردگیری از راهبرد اول

ج. برقراری ارتباط طرح­های منتخب با بازار سرمایه

 

الف. انتقال مفاهیم

 

برنامه های اجرایی:

·        برگزاری دوره­های آموزشی عمومی در مدارس هدف

·        برگزاری دوره­های تخصصی برای دانش­آموزان مستعد و شناسایی شده از مرحله عمومی

·        برگزاری دوره­های عمومی و تخصصی برای مربیان و والدین متقاضی

 

ب. بررسی و بازخورد گیری از راهبرد الف

برنامه های اجرایی:

·        برگزاری مسابقات طرح­های برتر در درون مدارس

·        برگزاری مسابقات طرح­های منتخب در بین مدارس هر استان

·        برگزاری مسابقات طرح­های منتخب در بین مدارس استان­های جامعه هدف

·        ایجاد فرصت برای طرح­های منتخب جهت شرکت در جشنواره­ها و مسابقات بین­المللی

 

 

گام دوم

۲- هدف میان مدت

ترویج فرهنگ کار آفرینی در بین  برخی از مدارس استان­های توسعه یافته

 

راهبردها:

الف. انتقال مفاهیم

ب‌.     بررسی و بازخوردگیری از راهبرد اول

ج. برقراری ارتباط طرح­های منتخب با بازار سرمایه

 

الف. انتقال مفاهیم

 

 

برنامه های اجرایی:

 

·        برگزاری دوره­های آموزشی عمومی در مدارس هدف

·        برگزاری دوره­های تخصصی برای دانش­آموزان مستعد و شناسایی شده از مرحله عمومی

·        برگزاری دوره­های عمومی و تخصصی برای مربیان و والدین متقاضی

 

ب. بازخورد گیری از راهبرد اول
برنامه های اجرایی:

 

·        برگزاری مسابقات طرح­های برتر در درون مدارس

·        برگزاری مسابقات طرح­های منتخب در بین مدارس هر استان

·        برگزاری مسابقات طرح­های منتخب در بین مدارس استان­های جامعه هدف

·        ایجاد فرصت برای طرح­های منتخب جهت شرکت در جشنواره­ها و مسابقات بین­المللی

 

گام سوم

۳- هدف بلند مدت

ترویج فرهنگ کار آفرینی در بین  برخی از مدارس استان­های کمتر توسعه یافته و محروم

 

راهبردها:

الف. انتقال مفاهیم

ب‌.     بررسی و بازخوردگیری از راهبرد اول

ج. برقراری ارتباط طرح­های منتخب با بازار سرمایه

 

الف. انتقال مفاهیم

 

برنامه های اجرایی:

·        برگزاری دوره­های آموزشی عمومی در مدارس هدف

·        برگزاری دوره­های تخصصی برای دانش­آموزان مستعد و شناسایی شده از مرحله عمومی

·        برگزاری دوره­های عمومی و تخصصی برای مربیان و والدین متقاضی

 

ب. بازخورد گیری از راهبرد اول

برنامه  های اجرایی:

·        برگزاری مسابقات طرح­های برتر در درون مدارس

·        برگزاری مسابقات طرح­های منتخب در بین مدارس هر استان

·        برگزاری مسابقات طرح­های منتخب در بین مدارس استان­های جامعه هدف

·        ایجاد فرصت برای طرح­های منتخب جهت شرکت در جشنواره­ها و مسابقات بین­المللی

 

 

 

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح