مجتمع آموزشی امام صادق

برنامه‌های آموزشی با رویکرد آموزش‌های نوین از برخی مجتمع‌های آموزشی به عنوان نخستین مجموعه‌هایی که علاقه‌مندی خود را به همکاری با بنیاد اعلام نمودند آغاز شد و هم‌اکنون در سطوح مختلفی در دست اجراست.

دبستان امام صادق (ع):

تدوین برنامه‌های آموزشی و تفریحی تابستانی ، تهیه طرح درس و آموزش مدرسان

بنیاد توسعه کارآفرینی برای صلح